Email:

  danhsoc83@gmail.com

  Hotline:

  0966662033
  Loading...

  Danh mục

  menu sản phẩm

  Loading...

  sản phẩm đặt biệt

  tags

   

  Core i7- 4790K

  CPU Intel® Core i7 - 4790K (4.0GHz)

  Mã SP:

  Thương hiệu:

  INTEL

  sản phẩm liên quan